Отворено писмо на група НПО до кмета на гр. София отностно проектът Лъвов мост.

статут: без отговор

  ------------ 

Отговор на писмото на ГРУПА ГРАД до кмета на Столична Община относно конкурса за Света Неделя страница 1 , страница 2

 ------------ 

Отговор на главния архитект на София относно "Препоръки към процедурата за изготвяне и към съдържанието на заданията част от конкурсна програма за участие и оценяване на проекти за прединвестиционно проучване и решение за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от ЦГЧ на гр. София"

 ------------

 Писмо на ГРУПА ГРАД до Главния архитект на София относно задание за "Конкурс за изработка на проект за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в центъра на гр.София"

статут: приети са част от предложенията, има отговор
 ------------
Писмо на ГРУПА ГРАД относно ПОЛИТИКА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 
статут: без отговор
 ------------
Писмо от SOFIA ARCHITECTURE WEEK за подкрепа на позицията на ГРУПА ГРАД относно конкурса за пл. Света Недел  я

 ------------

Писмо на ГРУПА ГРАД до кмета на Столична Община относно конкурса за пл. Света Неделя 
статут: има формален отговор от Главния архитект, а не от кмета

 ------------

Писмо на ГРУПА ГРАД до архитект Либескинд относно конкурса за Света Неделя 
статут: без отговор

 ------------

 Писмо на ГРУПА ГРАД до кмета на район Студентски във връзка с проект за реконструкция на парк Студентски
статут: без отговор

 ------------