07

СТАНОВИЩЕ И АЛТЕРНАТИВЕН ПРОЕКТ

НА ГРУПА ГРАД

ОТНОСНО БЪДЕЩАТА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЛЪВОВ МОСТ

С последващия анализ и предложение за алтернативно решение Група Град цели да бъдат осъзнати опасностите от реализацията  на настоящия проект. Ние настояваме реализацията да бъде спряна, а представения чрез медиите проект да бъде преработен.

Транспортен аспект

Бул. Сливница е транзитен коридор и трябва да се развива като такъв с цел разтоварване на центъра от транзитното движение изток-запад. До момента СО не е представяла в общественото пространство транспортно-комуникационен план на булеварда със съответните трафик анализи и оценки за въздействието върху трафика и околната градска среда на кръстовищата със Сточна гара, ул. Г.С.Раковски, бул. Мария Луиза, бул. Христо Ботев и бул. Опълченска.

В представената от нас разработка е представено комплексно решение на тези транспортни възли, което се основава на транзитното преминаване на бул. Сливница през описаните кръстовища чрез изграждане на транзитни траншеи откъм канала, преминаващи под кръстовищата.

Така може да се оцени смисъла на транзитните траншеи при Лъвов мост. Транзитният трафик ще преминава през тях, което рязко ще свали натоварването на трафика през самото кръстовище.

В направлението Централна гара – пл. Св.Неделя трябва да се осъществява политика на подтискане на трафика. Това вече беше заявено като резултати от конкурса са пл. Св.Неделя, който се предвижда да бъде затворен за автомобили.  С реализирането на пробива Данаил Николаев ще се разтовари допълнително участъка Сточна гара – Лъвов мост. Левият завой от Централна гара към Сточна гара ще престане да бъде натоварващ фактор.

Последните оценки за промяната в трафика през Лъвов мост също показват тенденция за затихване на трафика през този възел. 

В тази транспортна ситуация оценката за необходимостта от кръгово кръстовище на Лъвов Мост  е НЕГАТИВНА и реализацията на това решение няма да повлияе съществено на трафика през този възел.

Представеният от Пътпроект 2000 проект  дори не е класическо кръгово, поради наличието на светофари, необходими за преминаването на трамвая.

Пешеходен  аспект:

От десетилетия зоната на Централна гара се разглежда като територия с голям градски потенциал: като порта за отваряне на София към северните територии, като възел за възстановяване на градската среда, като Вторичен градски център.

Процесите за реализиране на тази тенденция са показателни: развитието на метрото, двете автогари, предстоящата реконструкция на Централна гара и дори меки инициативи като „UNDERGARA“.

Територията на Централна гара е много потенциална за бъдещо високо строителство: във всички високо урбанизирани територии високото строителство се реализира около транспортни възли. Твърде възможно е зоната на Централна гара да се превърне в бъдещо градско „сити“!

Тенденциите за стимулиране и развитие на пешеходното движение в Центъра също са необратими: пешеходната Витошка, предстоящото затваряне на пл. Св. Неделя и Ларгото са взаимосвързани пешеходни пространства които подвеждат пешеходен трафик по бул. Мария Луиза.

В тази обстановка и с поглед бъдещето е наложително да се отчете потенциала за запазване и развитие на бул. Мария Луиза като основна пешеходна артерия и търговска улица.

С представеният от Пътпроект 2000 проект ще се прекъсне пешеходния поток поради агресивното въздействие на кръговото кръстовище. Ще се отнемат площадните пространства на четирите ъгъла на кръстовището, които могат да играят важен фактор за пешеходния трафик. Ще се обезцени търговския потенциал на партерните етажи на сградите между Лъвов Мост и Централна гара. С реализацията на кръгово на Лъвов мост ще се прекъсне трайно  и може би завинаги тенденцията за пешеходно свързване на Центъра и Централна гара с което ще се забавят процесите за възстановяване на градската среда.

Представения от нас проект е разработен с идеята да се подкрепи пешеходния трафик. С широките пешеходни мостове, разширяващи сега съществуващият мост ще се реализира подобно на Орлов мост лесно и атрактивно пешеходно преминаване. Като всеки исторически мост тези пешеходни алеи ще започнат да имат и други обществени функции, характерни за мостовете по света: място за снимка, изкуство, обществени прояви.

Запазването и развитието на четирите площадчета около моста като площадни пиацети ще има нова обществена роля. Засаждането на дървета, поставянето на паметници или градски знаци ще привлекат и задържат хората в тези пунктове. Прилежащите сгради ще развият богата търговска програма (изнесени маси, събития).

С представеното от нас решение ще се подобри, вместо да се влоши социалната обстановка в зоната. Мостът ще бъде „свързващ“, а не „разделящ“ фактор за местните общности.

Исторически аспект

Лъвов и Орлов мост имат голямо историческо значение като градски порти. Опазването на тяхната ценност е деликатна дейност, защото това са ювелирни градски знаци, различни от мащабните арки или пилони, около които се развиват кръгови кръстовища в други европейски градове. Лъвов и Орлов мост определят „мащаба“ и „усещането“ за София.

Представеният от Пътпроект 2000проект грубо и без никакво разбиране се намесва в пространствената и историческа тъкан на мястото, като обезценява значимостта на Лъвов мост. Архитектурната композиция, паметник на културата се отделя от пешеходците, които са принудени да заобикалят кръговото кръстовище, виждайки паметника от разстояние.

Централната цветна композиция е кичозна и не се свързва по никакъв начин с художествените или исторически ценности на мястото.

Предложения от нас проект провежда пешеходния и автомобилен трафик в близост със скулптурите, подобно на Орлов мост.  Запазва се мащаба и въздействието на моста, който ще продължи да се възприема като исторически мост, като градска порта.

Заключение.

Група Град възразява остро за амбициите на СО да реализира представения чрез медиите проект за кръгово кръстовище. Този проект ще има болезнени последици върху чувствителната местна социална среда. Този проект ще бъде поредната транспортна интервенция, която е разработена без участието на урбанисти. Проектът е неподходящ за мястото и не е отчел въздействието от реализацията му върху пешеходното движение и бъдещото социално-икономическо развитие на средата.

Група Град предоставя „ПРО БОНО“ алтернативен проект за решение на това кръстовище с оценка на въздействието върху автомобилния трафик, пешеходния трафик и историческата значимост на моста.

С направеното от нас анализ и алтернативен проект ние обръщаме за пореден път внимание на столичния кмет за качествата на проектите, които се финансират от СО. Отново обръщаме внимание, че качествата на проектите имат огромно значение за града. Отново обръщаме внимание, че единственият правилен процес за провеждане на градска инвестиционна политика е чрез провеждането на легитимни градоустройствени и архитектурни конкурси, а дебатите свързани с тях е наложително да оказват влияние върху развитието им.

Група Град

11.09.2013

СРАВНЕНИЯ МЕЖДУ ДВАТА ПРОЕКТА И ОЦЕНКА