Ангел Захариев

Ангел Захариев

Какъв искаш да е „твоят град”?

искам моят град освен да задоволявава нуждите на настоящето, да е ориентиран и към бъдещето. Да задава нови тендеции в архитектурата, изкуството, опазването на околната среда, социалната интеграция. Искам да се гордея с моя град. Искам моят град да не е просто многолюдно място за живеене, а да създава дух на общност и идентичност.

Представи се като архитект

Завършил съм Архитектура през 2003г. в УАСГ, София. През 2004г. съм специализирал в Институт по жилищна политика и градско развитие (Institute of Housing and Urban Development Studies - IHS) към университет Еразмус, Ротердам, Холадния. От 2003 до 2007 съм редовен докторант към катедра Градоустройство, Арх.факултет, УАСГ с предстояща защита на дисертацията. По време на следването съм бил член на студентси съвет и факултетен съвет на Арх.факултет, национален координатор на Европейстата асамблея на студентите по архитектура (EASA), участник в многобройни уъркшопове и симпозиуми. През 2002г. съм носител на наградата – студент на годината по Архитектура. Участвал съм в над 15 национали и международни архитектурни и градоустройствени конкурси, някои от тях с награди.  От 2002г. работя по проектирането и развитието на Бизнес Парк София. През 2005г. заедно с колеги основавам А и А Архитекти. Имам награди и номинации в конкурсите: Сграда на Годината, Архитект на годината, Архитектурата на новото хилядолетие, Нови бизнес идеи и т.н.

С какво се гордееш най-много в своята област?

Гордея се с дългогодишната си работа по мащабни проекти с обществено предназначение които са довели до някаква промяна в облика и живота на града. Гордея че се с моите проекти съм търсил приобщаване на широк кръг от обществени интереси освен частния, не съм застрашавал опазването на културното и природното наследство, били са инвативни за средата и времето на създаването си.