Пламен Братков  АЕДЕС Студио

Пламен Братков

АЕДЕС Студио

 Петър Торньов  b-xii

Петър Торньов

b-xii

 Ивайло Петков   10АМ Аrchitecture

Ивайло Петков

10АМ Аrchitecture

 Ангел Захариев   A & A Architects

Ангел Захариев

A & A Architects

 Георги Кътов   IO Architects

Георги Кътов

IO Architects

 Димитър Паскалев  Архитектоника Студио

Димитър Паскалев

Архитектоника Студио