ПРОЕКТЪТ ЖЕНСКИ ПАЗАР: ПРЕМЪЛЧАНИТЕ ИСТИНИ

или за необходимоста от истински градки дебати

Група Град организира на 17 Юли 2013г. градски дебат за бъдещето на Женски пазар. Събитието се проведе в градинката пред 13 СОУ, имаше много хора: живущи, търговци, пазаруващи и други заинтересовани граждани. Дебатът протече мирно, дискутирахме бъдещето на пазара и обсъждахме проекта за реконструцията. Получи се истински градки дебат!

да поговорим преди да дойдат багерите!

ЗАЩО ГО НАПРАВИХМЕ?

Група Град се зае да организира този „градски дебат”, защото смятаме, че по-добре късно, отколкото никога трябва да бъдат адресирани въпросите на всички заинтересовани страни. Ние сме категорични, че е нужна позитивна промяна в средата на Женски пазар, но е нужен и баланс между интересите на отделните групи и общности, като в това се запази духа на пазара, а проектът за реконструкцията да бъде адресиран към ползвателите му.

Убедени сме, че такива дебати трябва да се провеждат за всички проекти в обществената сфера. Те трябва да се обсъдят преди и след направата им, на място с техните потребители. Вярваме че това е правилния подход, който ще е от полза за цялото общество.

ПРЕДИСТОРИЯТА

Всичко започна с това, че ни потърсиха за позиция.

В публичното пространство се появи един проект, създаден от уважаван проектантски колектив, който породи много въпроси: Къде са сергиите? Къде са зеленчуците? Защо втори етаж? Защо асансьор? Защо падат 9 дървета? Защо е скъсана връзката с настоящето? Ще живее ли пазарът в тази архитектурна форма?

Вярно е че проектът има дълга история, минал е през архитектурни конкурси, обществени поръчки, обществени обсъждания (съгласно изискванията на закона) и редица медийни и политически изяви. Но въпреки дългата си история, публичната информация за проекта е оскъдна, а въпросите към него са много.

Вярно е че се включваме на късен етап, но сме създадени отскоро и тъй като не можем да се примирим с установената практика за проектиране, изпълнение и контрол на обществените проекти в Столична община, решихме да организираме този градски дебат.

Поканихме проектантите да представят проекта си на място, на пазара. Обявихме датата, месец по-рано. Разлепихме плакати из пазара. Поканихме хората да дойдат и да изкажат мнение.

За съжаление, след като ни представиха проекта в техния офис, проектантите отказаха да дойдат на събитието, а в последния момент от Общината ни отказват да ползваме двора на училището. На другия ден било заседанието на Общински съвет на което ще се приеме финансирането на реконструкцията на пазара (каква нелепа случайност!) и са провидяли в нашата активност опит за саботаж на проекта, за което дебело подчертаваме, че нямаме такива намерения.

Не се предадохме и решихме да проведем събитието на самия пазар, без разрешение, пък каквото ще да става.

СЪБИТИЕТО: КАКВО СЕ СЛУЧИ.

Първо дойдоха няколко търговци, както и отделни граждани – живущи в района и пазаруващи. Започнаха разговори. Малко по-късно дойде и организираната група на Инициативния комитет. Това са местни жители, предимно на възраст, които активно и от много години въздействат върху създаването на проекта с единствената цел – мястото да стане по-добро за живеене. Настана словесен сблъсък между „търговците“ и „местните“. Едните защитаваха тезата че пазарът трябва да е зеленчуков, и че не им трябват на пенсионерите и на хората които пазаруват бутици и скъпи кафенета, и че пазарът съществува защото е евтин и привлича хора от целия град. Другите твърдяха че на пазара няма място за зеленчуци, мръсотия и цигани, а трябва да бъде място за култура, изкуство и занаяти.

И двете групи бяха подозрителни към нас. Питаха ни кой ни плати, за какво го правим ако не сме платени от някой, защо искаме да саботираме реконструкцията и т.н.

След като открихме събитието и казахме по няколко въвеждащи думи, дадохме микрофона на хората и започна истински, разгорещен граждански дебат (можете да се запознаете с част от мненията от видеото ТУК).

Хора от различни групи заинтересовани лица се редуваха да излагат пред множеството различни гледни точки за причините за сегашното състояние на пазара и неговото бъдеще след реконструкцията. Освен търговците и представителите на инициативния комитет от живущи, изказаха се и заместник-председателя на столичния общински съвет, свещеник от местната църква, местни интелектуалци и заинтересовани граждани.

Дълго време след като закрихме дебата, хората продължиха на отделни групи да дискутират наболялите теми свързани с пазара.

КАКВО НАУЧИХМЕ ОТ ДЕБАТА

Първото важно нещо което научихме е че въпреки противопоставянето между търговци и местни жители, никой от заинтересованите общности не приема сегашното състояние на пазара и не е против предстоящата реконструкция. Никой не искаше да спира бъдещата реконструкция на пазара, никой не искаше да продължава упадъка на тази емблематична за града територия.

Второто важно нещо което научихме е че голяма част от проблемите на района са свързани с поддръжката и контрола върху пазара: почистване, сметосъбиране, охрана, мерки срещу нелегалните търговци и т.н., т.е. лошото състояние  на физическата среда е следствие, а не причина за разрастването на тези проблеми.

Третото нещо което научихме е, че в същност има проект, но не съвсем. Има проект за нещо, което търговците и потребителите знаят че е пазар, местните жители знаят че е място където ще има културни събития и арт представления, а на показаните в медиите визуализации има ресторанти и кафенета. Каква е истината, и какво ще има на мястото на сегашният пазар, и ние не знаем. Разбрахме, че умишлено е спестявана информация за този проект и е поднасяна по различен начин на различните групи заинтересовани лица. Може би и затова от общината се притесняваха толкова от дебата.

Четвъртото, и може би най-важно за нас нещо което научихме е, че има крещяща нужда от такива събития. До този момент никой не се беше опитал да събере на едно място различните заинтересовани групи и да предизвика дебат между тях, да създаде опит за сближаване на позициите им и да постигне консенсус. Социалното, културно и етническо противопоставяне не може да се преодолее без да има диалог и жив контакт между отделните групи.

НАШЕТО ПРОФЕСИОНАЛНО МНЕНИЕ ЗА ПРОЕКТА

По отношение на заданието ние смятаме, че са протекли неправилни процеси в създаването му, който не са отчели равновесното участие на всички общности, и особено на търговците и бедните потребители. Дебати и дискусии са протичали далеч от заинтересованите групи. Активистите от Инициативния комитет са наклонили везните твърде много към себе си, без да отчитат, че всички са в една лодка.

Проектът е направен професионално от техническа гледна точка, но има редица урбанистични и архитетурни проблеми.

В градоустройствен аспект липсва връзка между вече реконструираната и новата част на пазара, въпреки че авторът е един и същ. Все пак отиването на този пазар е едно преживяване, и въпреки различните епохи на строеж е редно да има приемственост.

Пазар или сгради? Свободно или застроено градско пространство е пазарът? С проектирането на масивни двуетажни сгради отново се повтаря доказаната грешка за изграждане на втори етаж при подобен тип обекти.

Практиката от многобройните примери в страната доказва че вторите етажи не работят, а в същото време натоварват значително инвестицията и експлоатационната подръжка.

В градоустройствен аспект се появява противоречието: по традиция пазарите са свободни градски пространства, естествени продължения на площади и улици, а не застроена територия с масиви  сгради.

Относно функционланото предназначение на закритите търговските обекти, няма стратегия за тяхното функционално предназначение, всеки потенциален търговец ще има свободата да договаря бъдещото предназначение на обекта и неговият характер – магазин с врата, магазин на тезгях, магазин за дънки и гащи, магазин за риба? По какъв начин ще се запази характера на пазар, а не превръщането му в търговска улица?

Относно покритите с навеси пространства: наложително е да се представят схеми със сценарии за открита търговия, което изглежда умишлено не е направено.

Относно самото покритие възникват въпроси относно изпозваните материали, неговото поведение през лятото и зимата, подръжката му.

КАКВО НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ СЛУЧИ:

1.      Да се запази духа на пазара, неговата функция и пространството около него.

Открит пазар -  ДА, търговска улица – НЕ!

2.      Как да се случи:

- Да се преработи основно проекта на цялата надземна част: да се редуцира архитектурно-строителната интервенция характерна за настоящия проект в полза на отвореното пространство характерно за всеки открит пазар!

- Да отпаднат масивните и двуетажните сгради. Всичките постройки да бъдат сглобяеми и едноетажни, с временен характер!

- Да се представи решение за зеленчукови сергии, като приоритетна функция

- Да се преработят павилионите – с вътрешни складове и изцяло с витрини към улицата

- Да се преработи покритието – с приемственост към старата част, с решение за функциониране и комфорт през лятото и зимата!

- Да има свободни пространства, които да позволяват гъвкавост за реорганизиране на дейности – подвижни сергии, временни павилиони, гастрономия / кафе, съпроводени със схеми като възможни бъдещи сценарии!

- Да се наблегне на природата и естеството на открития пазар – Самоорганизация вместо Пре-регулация!

- Да се даде решение за разпознаваеми възли с тоалетни!

- Да се представи логистичен план!

- Да се представи план за събиране и извозване на отпадъци / големи контейнери за разделно събиране на отпадъци, оразмерени според пиковите товари!

- Да се опазят всички съществуващи дървета!

- Да се даде решение за настилка, която се мие и поддържа лесно и да отговаря на традициите и архитектурно-историческите дадености на средата! Да се изпозват съществуващите павета!

- Да се представи схема на видеонаблюдение и концепция за охрана!

- Да се създаде подходящо пространство за интеграция на отделните социални групи и етнически общности, без да се пренебрегват някои от общностите за сметка на другите!

- Новият проект да се съгласува на нов дебат с местните общности. По време на изпълнението да се монтира фургон, в който да бъде изложен проекта и всеки заинтересован да има достъп до чертежите с цел граждански контрол над изпълнението.

- Този проект не бива да се разглежа самостоятено, а трябва да бъде неразделна част от по-мащабен план за съживяването и запазването на историческият характер на цялата територия между бул.Христо Ботев, бул.Мария Луиза, бул.Сливница и бул.Тодор Александров.

ГРУПА ГРАД

Юли 2013


ПОКАНА

В сряда, 17 юли 2013, от 18 часа, в двора на 13 СОУ на Женски пазар, Група Град Ви кани на ГРАДСКИ ДЕБАТ за бъдещето на Женски пазар.

Женски пазар е важно място за много и най-различни групи от хора – пазаруващите там, продаващите там, временно гостуващите.

В последно време сегашното състояние на мястото и неговата бъдеща реконструкция станаха поводи за много неразбирателства, очаквания и страх.

С планираната дискусия между заинтересованите страни Група Град цели да се получи по-ясно разбиране за проблемите на пазара, които се очаква да  бъдат решени с предстоящата реконструкция и капитален ремонт.

Темите, които ще бъдат засегнати, са:

  • Какво е бъдещето на пазара – има ли нужда от пазар на зеленчуци, гащи и чорапи в центъра на София или тази част от Стара София трябва да бъде коренно преобразена? Какъв искаме да е облика на града?  Европейски, Oриенталски или има и други категории встрани от клишетата?

  • Какво ще представлява реконструкцията – представяне на проекта от проектантите.

  • Какво ще се случи с първичните предприемачи на място? Къде ще намерят своето място и къде жителите на София могат да намерят тях след реконструкцията на Женски пазар?